Εκτυπωτής

  • Πόσες σελίδες δικαιούμαστε να εκτυπώσουμε στη Νησίδα;

Το όριο είναι 30 σελίδες το μήνα. Όταν ο χρήστης φτάσει το όριο, ο λογαριασμός του δεν έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή για τον υπόλοιπο μήνα. Εάν ξεπεράσει το όριο, τότε η περίοδος που ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα να εκτυπώσει καθορίζεται ως εξής: Περίοδος (σε μήνες) = Αριθμός Εκτυπώσεων / Όριο εκτυπώσεων (στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα, δηλαδή 45 σελίδες επισύρουν αποκλεισμό 2 μηνών)

  • Πώς μπορώ να γνωρίζω τον αριθμό των σελίδων που έχω εκτυπώσει;

Στη σελίδα http://nisida.civil.auth.gr υπάρχει αναλυτικός πίνακας των χρηστών (φαίνεται μόνο το username) με τις σελίδες που ο καθένας έχει εκτυπώσει.

Από πού θα μπορούσα να πάρω (ν) κόλλες Α4; Η Νησίδα δεν προμηθεύει κόλλες, ή οτιδήποτε άλλο αναλώσιμο στους χρήστες.

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να φέρνουν τις δικές του κόλλες για να εκτυπώσουν.

 

  • Έχω ένα αρχείο Powerpoint, και επιθυμώ να εκτυπώσω πολλές διαφάνειες σε μία σελίδα. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

 

Στο πεδίο (1) επιλέξτε τον εκτυπωτή, ή αν επιθυμείτε να το μετατρέψετε σε pdf, την επιλογή CutePDF.

Στο πεδίο (2) επιλέξτε την επιλογή «Σημειώσεις για το ακροατήριο»

Στο πεδίο (3) επιλέξτε την επιλογή «Εκτύπωση σε άσπρο μαύρο»

Στο πεδίο (4) επιλέξτε τον αριθμό των διαφανειών που επιθυμείτε να περιλαμβάνει η σελίδα. Για καλύτερο έλεγχο του αποτελέσματος της εκτύπωσης, προτείνεται γενικά να μετατρέπετε το αρχείο σε pdf (μέσω της εφαρμογής CutePDF) και στη συνέχεια να εκτυπώνετε το αρχείο pdf που έχει εξαχθεί.

  • Επιθυμώ να εκτυπώσω ένα αρχείο σε φύλλα διπλής όψης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Αφού επιλέξετε τον εκτυπωτή, πιέστε το κουμπί Ιδιότητες/Properties. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέξτε την ετικέτα «Printing Shortcuts» (1) Επιλέξτε «Two-sided (Duplex) Printing» (2) Στο πεδίο «Print on both sides» (3) επιλέξτε την επιλογή που θέλετε

  • Έχω εκτυπώσει μία σελίδα. Πώς πρέπει να τη βάλω στο συρτάρι ώστε να εκτυπωθεί κάτι στην πίσω πλευρά;

Θα βάλετε τη σελίδα με την εκτυπωμένη πλευρά ορατή, και τα γράμματα ανάποδα.

  • Έχω ένα αρχείο pdf, και επιθυμώ να εκτυπώσω πολλές διαφάνειες σε μία σελίδα. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

Στο πεδίο (1) επιλέξτε «Multiple pages per sheet»

Στο πεδίο (2) επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπωθούν σε μία σελίδα

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, πιέστε το «Properties» (3)

Επιλέξτε την ετικέτα «Printing Shortcuts» (1)

Επιλέξτε «General Everyday Printing» (2)

Στο πεδίο (3) επιλέξτε τον προσανατολισμό της σελίδας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε στο πεδίο (4) τον αριθμό των σελίδων που επιθυμείτε να περιλαμβάνει η σελίδα σας.

Σε περίπτωση που αντί για τον εκτυπωτή έχετε επιλέξει την εφαρμογή CutePDF, τότε στην ταμπέλα «Layout» επιλέγετε στο πεδίο (1) τον προσανατολισμό και στο πεδίο (2) (εναλλακτικά) τον αριθμό σελίδων ανά σελίδα.

  • Πώς μπορώ να εκτυπώσω ένα σχέδιο του AutoCAD σε ένα φύλλο Α4;

Στο μενού του AutoCAD επιλέξτε File->Plot Στο πεδίο (1) επιλέξτε τον εκτυπωτή ή την εφαρμογή CutePDF

Στο πεδίο (2) επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού Α4, εφόσον δεν έχει επιλεγεί αυτόματα

Στο πεδίο (3) επιλέξτε Window και στη συνέχειαεπιλέξτε την περιοχή που θέλετε να εκτυπωθεί

Στο πεδίο (4) επιλέξτε την επιλογή Center the plot, εφόσον το επιθυμείτε.

Η επιλογή Fit to paper στο πεδίο (5) πρέπει να έχει επιλεχθεί οπωσδήποτε.

Στο πεδίο (6) επιλέξτε τον προσανατολισμό της σελίδας. Αν το πεδίο δεν είναι ορατό, πατήστε το βελάκι κάτω δεξιά στη γωνία του παραθύρου Plot ώστε να γίνει ορατό.

Πριν πατήσετε το OK, πατήστε το Preview (7) ώστε να βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση θα είναι όπως την επιθυμείτε.