Εκτυπώσεις

Το όριο είναι 30 σελίδες το μήνα. Όταν ο χρήστης φτάσει το όριο, ο λογαριασμός του δεν έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή για τον υπόλοιπο μήνα.
Εάν ξεπεράσει το όριο, τότε η περίοδος που ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα να εκτυπώσει καθορίζεται ως εξής: Περίοδος (σε μήνες) = Αριθμός Εκτυπώσεων / Όριο εκτυπώσεων (στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα, δηλαδή 45 σελίδες επισύρουν αποκλεισμό 2 μηνών)

Απρίλιος 2021 έως 29/4

USER PAGES

Ισχύοντες αποκλεισμοί

USER PAGES