Εκτυπώσεις

Το όριο είναι 30 σελίδες το μήνα. Όταν ο χρήστης φτάσει το όριο, ο λογαριασμός του δεν έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή για τον υπόλοιπο μήνα.
Εάν ξεπεράσει το όριο, τότε η περίοδος που ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα να εκτυπώσει καθορίζεται ως εξής: Περίοδος (σε μήνες) = Αριθμός Εκτυπώσεων / Όριο εκτυπώσεων (στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα, δηλαδή 45 σελίδες επισύρουν αποκλεισμό 2 μηνών)

Μάρτιος 2020 έως 13/3

USER PAGES
PCLAB\cv14547 20
PCLAB\cv12201 10
PCLAB\cv15333 7
PCLAB\cv14019 6
PCLAB\cv13864 6
PCLAB\cv14486 4
PCLAB\cv14404 3
PCLAB\cv14477 2
PCLAB\cv13443 2
PCLAB\cv14583 1

Ισχύοντες αποκλεισμοί

USER PAGES